top of page
Zoeken
  • Kortenberg samen

Vervoerregio’s moeten mobiliteitsknoop mee ontwarren.

De gemeente Kortenberg treedt toe tot de vervoerregio Leuven. Dat werd beslist op de gemeenteraad van 6 mei. Door mobiliteit op een bredere schaal te organiseren reiken we een sterk alternatief aan voor de wagen bij middellange verplaatsingen. En dat is ook een goede zaak voor het klimaat.


In het kader van het Vlaams Klimaatbeleidsplan worden nieuwe vervoerregio’s gemaakt. Die regio’s maken het mogelijk om op regionale schaal na te denken over het openbaar vervoer, combimobiliteit, fietsnetwerken en verkeersveiligheid. Bij het aanleggen van fietspaden moeten bijvoorbeeld regelmatig afspraken gemaakt worden tussen gemeenten onderling.


“Niet al het openbaar (bus)vervoer verloopt vandaag even vlot en efficiënt”, legt Stef Ryckmans (Open VLD), schepen van Mobiliteit, uit. “Om een efficiënt vervoernetwerk van en naar onze gemeente uit te bouwen, is het nodig dat we in overleg gaan met andere gemeenten.”


“Door toe te treden tot deze vervoerregio kunnen we samen de nodige prioriteiten leggen. Zo kunnen we o.a. in overleg gaan over betere fietsverbindingen, aansluitingen van verschillende vervoersmodi op elkaar, … Samen met de provincie werken we al aan een betere fietssnelweg in Erps-Kwerps door fietserstunnels te voorzien onder de spoorwegbruggen. Maar ook de wagen krijgt zijn plaats. Zo is het nodig en nuttig om samen met andere gemeenten het sluipverkeer aan te pakken.” zegt Stef Ryckmans.“Alleen zullen we het mobiliteitsvraagstuk niet kunnen oplossen. Zo willen we waar nodig in overleg gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer om oplossingen te vinden voor de N2 die ons dorp doorkruist. De vervoerregioraad Leuven is daar een goed instrument voor. Als we met onze buurgemeenten overleggen, komen we ongetwijfeld tot een beter mobiliteitsbeleid. Een beleid waar we een evenwicht kunnen vinden tussen voetgangers, fietsers, auto’s en openbaar vervoer.”

38 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page