top of page

Privacybeleid

 

Kortenberg Samen hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kortenberg Samen respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Kortenberg Samen verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan Kortenberg Samen hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, en email-adres.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden : u een nieuwsbrief toesturen.

Kortenberg Samen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze gegevens enkel op onze mailserver.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kortenberg Samen gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Kortenberg Samen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Kortenberg Samen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

bottom of page