top of page
Zoeken
  • Kortenberg samen

Kortenberg eist duurzaam beleid voor luchthaven Zaventem

Het gemeentebestuur van Kortenberg verzet zich voltallig tegen de passage uit het Brussels regeerakkoord met betrekking tot de nationale luchthaven Zaventem. Daarin stelt het hoofdstedelijk gewest dat rust en levenskwaliteit van de Brusselaars van prioritair belang zijn. Ze wil daarmee alle overlast afwentelen op de inwoners van Vlaams-Brabant.


“ Op 30 juli 2019 zaten alle Kortenbergse politieke partijen bij elkaar in een raadscommissie voor overleg over de verontrustende passage in het Brussels regeerakkoord,” zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). "We zijn het er unaniem over eens dat de leefbaarheid in de regio en de gezondheid van alle inwoners van belang zijn. De geluidshinder van de luchthaven wordt momenteel al voor meer dan drie kwart afgewenteld op Vlaams-Brabant, ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door de claim in het nieuwe Brusselse regeerakkoord zou de scheeftrekking alleen maar worden versterkt en vergroot. Zowel de verlenging als de herinrichting van de landingsbanen zijn voor ons niet aanvaardbaar. “


“De inwoners van Kortenberg en bij uitbreiding van Vlaams-Brabant zijn niet minderwaardig aan de Brusselaars. We erkennen het economisch belang van de luchthaven en de werkgelegenheid die de luchthaven met zich meebrengt. Als hoofdstad moet je naast de lusten van de luchthaven ook een deel van de lasten dragen, “ stelt Alexandra in naam van alle politieke partijen in Kortenberg.

(lees verder onder de foto)“De enige optie voor een duurzaam luchthavenbeleid met een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten en een goed evenwicht tussen economie en ecologie, is een federale vliegwet, waarin op bindende wijze de vliegroutes, de opstijg- en landingsprocedures en de voorwaarden voor een objectief onderbouwd luchtverkeersbeleid worden vastgelegd en verwijst hierbij naar het ‘Minder Hinder plan’ van de gemeente. Daarnaast benadrukken we het belang van dialoog en samenwerking tussen alle beleidsniveaus, in nauw overleg met de betrokken inwoners en met andere stakeholders van de luchthaven.”


Met een open brief maakt de raadscommissie dit standpunt ook duidelijk aan de Brusselse Regering.

Eerder plaatste ere-burgemeester Chris Taes (CD&V) ook al een opiniestuk over de opmerkelijke passage in het Brussels regeerakkoord. Dat opiniestuk kan u hier lezen.


399 weergaven4 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

4 Comments


Kortenberg samen
Aug 04, 2019

Beste familie Jonckers, 

bedankt voor uw reactie. 

In het minder-hinderplan, dat op de gemeenteraad van 7 september 2015 unaniem werd goedgekeurd komen wij reeds tegemoet aan een heel groot aantal van uw opmerkingen. 

In het programma van CD&V Kortenberg voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 leest u daarop nog een aanvulling (o.a. over het afschaffen van de nachtvluchten). 

U kan er zeker van uitgaan dat het gemeentebestuur ook vragende partij is voor een leefbare omgeving rond de luchthaven.  

Indien u het wenst, bezorgen wij u een kopie van de het programma en het minder-hinderplan. 

U kan ook rechtstreeks contact opnemen met burgemeester Alexandra Thienpont en/of schepen van milieu Kristien Goeminne indien u nog verdere bedenkingen heeft. 

Like

Kortenberg samen
Aug 04, 2019

Beste Henk Cuypers, de brief werd verstuurd naar de volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement en naar de informateurs voor de volgende Vlaamse Regering. Het zullen zij zijn die beslissingen omtrent deze vergunningen nemen. We nemen uw opmerking echter ter harte en zullen de brief alsnog ook ter kennisgeving versturen naar de Vlaamse Regering. Bedankt voor uw feedback. 

Like

jonckers.fam
Aug 02, 2019

Een luchthavenbeleid dat zich beperkt tot het 'eerlijk verdelen van de lasten en de lusten' door een vliegwet en tot het zoeken naar een 'goed evenwicht tussen economie en ecologie' gaat voorbij aan de enorme opportuniteiten die een versnelde technologische evolutie (stillere, properder vliegtuigen) in combinatie met een duurzaam luchtvaartbeleid (bannen van meest lawaaierige en vervuilende vliegtuigen, afbouwen en uitdoven van nachtvluchten en korte afstandsvluchten, proefdraailoodsen, groene landingen) bieden. De luchthaven met haar 237.000 vluchten per jaar en haar ongebreidelde honger naar meer, behoort vandaag reeds tot meest vervuilende bedrijven van België. De lasten en impact hiervan op onze gezondheid, op het milieu en het klimaat 'eerlijk' verdelen is een contradictio in terminis: (snel groeiende) lasten verdeel je niet, d…

Like

henk.cuypers
Aug 02, 2019

Ik betreur dat de open brief in weerwil van de afspraken niet bezorgd wordt aan de Vlaamse regering, wel aan de Brusselse regering. De Vlaamse regering is net bevoegd om vergunningen af te leveren voor aanpassing infrastructuur luchthaven .

Like
bottom of page