top of page
Zoeken
  • Kortenberg samen

Kortenberg eist duurzaam beleid voor luchthaven Zaventem

Het gemeentebestuur van Kortenberg verzet zich voltallig tegen de passage uit het Brussels regeerakkoord met betrekking tot de nationale luchthaven Zaventem. Daarin stelt het hoofdstedelijk gewest dat rust en levenskwaliteit van de Brusselaars van prioritair belang zijn. Ze wil daarmee alle overlast afwentelen op de inwoners van Vlaams-Brabant.


“ Op 30 juli 2019 zaten alle Kortenbergse politieke partijen bij elkaar in een raadscommissie voor overleg over de verontrustende passage in het Brussels regeerakkoord,” zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). "We zijn het er unaniem over eens dat de leefbaarheid in de regio en de gezondheid van alle inwoners van belang zijn. De geluidshinder van de luchthaven wordt momenteel al voor meer dan drie kwart afgewenteld op Vlaams-Brabant, ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door de claim in het nieuwe Brusselse regeerakkoord zou de scheeftrekking alleen maar worden versterkt en vergroot. Zowel de verlenging als de herinrichting van de landingsbanen zijn voor ons niet aanvaardbaar. “


“De inwoners van Kortenberg en bij uitbreiding van Vlaams-Brabant zijn niet minderwaardig aan de Brusselaars. We erkennen het economisch belang van de luchthaven en de werkgelegenheid die de luchthaven met zich meebrengt. Als hoofdstad moet je naast de lusten van de luchthaven ook een deel van de lasten dragen, “ stelt Alexandra in naam van alle politieke partijen in Kortenberg.

(lees verder onder de foto)“De enige optie voor een duurzaam luchthavenbeleid met een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten en een goed evenwicht tussen economie en ecologie, is een federale vliegwet, waarin op bindende wijze de vliegroutes, de opstijg- en landingsprocedures en de voorwaarden voor een objectief onderbouwd luchtverkeersbeleid worden vastgelegd en verwijst hierbij naar het ‘Minder Hinder plan’ van de gemeente. Daarnaast benadrukken we het belang van dialoog en samenwerking tussen alle beleidsniveaus, in nauw overleg met de betrokken inwoners en met andere stakeholders van de luchthaven.”


Met een open brief maakt de raadscommissie dit standpunt ook duidelijk aan de Brusselse Regering.

Eerder plaatste ere-burgemeester Chris Taes (CD&V) ook al een opiniestuk over de opmerkelijke passage in het Brussels regeerakkoord. Dat opiniestuk kan u hier lezen.


395 weergaven4 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page