top of page
Zoeken
  • Kortenberg samen

Inspraak vormt sluitstuk van Kortenbergs meerjarenplan

Op de gemeenteraad van 3 juni gaf burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V) toelichting bij de manier waarop de inwoners inspraak krijgen bij het meerjarenplan. In dat plan stippelt het bestuur

het beleid voor de volgende zes jaar uit.


“We werkten al vanaf januari hard aan ons meerjarenplan, maar we willen nu aftoetsen bij onze

inwoners of we de accenten juist leggen,” zegt Alexandra. “Daarom nemen we tijdens de zomer

flitsinterviews af bij de inwoners tijdens verschillende evenementen, markten, enzovoort. Tijdens

deze korte, spontane vraaggesprekken bevragen we willekeurige passanten. We willen vooral goed

luisteren naar de mensen.”


“Gemeenteraadsleden uit de meerderheid, maar ook van de oppositie zullen een aantal belangrijke

voorstellen uit het meerjarenplan voorleggen aan de Kortenbergenaren. Daarnaast zullen ook

afgevaardigden van adviesraden en van de charterstuurgroep mensen bevragen. We zullen online

een bevraging organiseren waar inwoners hun bedenkingen mee kunnen geven.”


“Een extern bureau dat de nodige ervaring heeft met participatie helpt ons bij het begeleiden van dit

traject. Op die manier willen we op een deskundige manier bevragen wat er bij de mensen leeft,”

zegt Alexandra. “ Na onze huis-aan-huisbezoeken in het najaar van 2018 namen we al heel wat

bezorgdheden mee in ons uitgebreid programma, maar met deze bevraging willen we zeker zijn dat

we aan de meeste noden van de inwoners tegemoet komen. Daarnaast zal dit meerjarenplan ook de

chartertoets kunnen doorstaan. “


Na de bevraging gaan we met de verzamelde gegevens aan de slag om keuzes te maken die gedragen

zijn door de hele bevolking. Daarnaast moeten onze plannen ook financieel haalbaar zijn. Na de

goedkeuring op de gemeenteraad van december zullen we hard werken om onze doelen uit dit

beleidsplan te bereiken. Door dit participatietraject hopen we om de volgende zes jaar een gedragen

meerjarenplan uit te voeren. We zullen ook rekening houden met de meningen die we over het plan

konden horen. “
138 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

2 commentaires


Kortenberg samen
30 juin 2019

Hoi liefvdo24,

Op het moment dat de gemeenteraad het beleidsplan heeft goedgekeurd, publiceren we het beleidsplan hier. Geef ondertussen gerust je mening over de prioriteiten voor onze gemeente op www.kijkopkortenberg.be

J'aime

liefvdo24
25 juin 2019

Waar kan ik h beleidsplan lezen?

J'aime
bottom of page